Stacks Image 20

• Firma byla certifikována v roce 2004 na systém norem: ISO 9001 : 2000 a ISO TS 16949.
V současné době je certifikována na normu ISO 9001.

• Firma disponuje dvěma výrobními stanovišti v Hořovicích. Obě stanoviště využívají pro třídění a úpravy,
popřípadě kooperace výrobní plochy o souhrnné velikosti cca 800 m
2.

• Firma je pojištěna na odpovědnost proti případným škodám způsobených vlastní činností s působností
po celé Evropě.

• Firma působí převážně v automobilovém průmyslu a disponuje profesionálními pracovníky v oboru.

• Aktuálním cílem firmy je zkvalitňovat svoji činnost a získávat co největší okruh spokojených zákazníků.


Jednatel společnosti
Ing. Roman Liprt


Stacks Image 12