PODMÍNKY REALIZACE ZAKÁZKY

  • Zakázka je realizována v souladu s podmínkami realizace zakázky a zadáním uvedeným písemně ve formuláři zadání - specifikací zakázky (FM 03 – 003).

  • Pokud není dohodnuto jinak, doba reakce 4 pracovníků na vzdálenost do 50 km od sídla firmy je 2 hod, do 100 km 3 hod, do 150 km 4 hod.

  • Zákazník ručí za aktuálnost a správnost poskytnuté dokumentace vzorků a příloh.

  • Zákazník souhlasí s identifikací dílců při předání po provedení zadání:
Dobré upravené či vytříděné dílce budou označeny z vnější strany na každém balení průvodkou zelené barvy, na které je uvedeno číslo zakázky Sorrteam s.r.o., název, číslo dílu zákazníka, stručný popis provedeného úkonu, množství, datum uvolnění, podpis a identifikační razítko pracovníka provádějícího uvolnění.

Vadné díly budou označeny z vnější strany na každém balení zadržovací průvodkou červené barvy, na které je uvedeno číslo zakázky Sorrteam s.r.o., název, číslo dílu zákazníka, popis vady, množství, datum uvolnění, podpis a identifikační razítko pracovníka provádějícího uvolnění.

Pokud si zákazník nevyžádá jinak, budou průvodky vyplněny v českém jazyce.

  • Pokud není výslovně uvedeno v zadání – specifikaci zakázky (FM 03 – 003) není považována zakázka za zakázku s dokumentační povinností (D díl - 15 let archivace).

  • Pokud si zákazník vyžádá, provedeme vzorkování (odsouhlasení prvního kusu).

  • Při zpracování zakázky v provozovně společnost Sortteam s.r.o. zaručujeme uskladnění dílu v suchém bezprašném skladu.

  • Zákazník je o výsledku třídění uprav informován po ukončení zakázky prostřednictvím a v rozsahu zprávy o provedení zakázky (FM 03 – 004) v komunikačním jazyce (AJ, NJ, ČJ) zákazníka. Průběžné informace o výsledcích třídění a úprav poskytujeme na vyžádání (telefonicky, fax, E – mail).

  • Pokud si zákazník nevyžádá, nepožaduje společnost Sortteam s.r.o. po svých . dodavatelích (dopravci, dodavatelé pracovních sil) certifikaci dle ČSN ISO 9001