Stacks Image 20
Výrobní a skladové prostory

Nabízíme možnost využití našich výrobních a skladových prostor s profesionálně vybavenými pracovišti včetně manipulační techniky, ESD zóny, bezprašného pracoviště a vlastního vozového parku pro přepravu osob i materiálu.


Konkrétní nabídka prostor:

Provozovna Sortteam - disponuje 400 m
2 výrobní a skladové plochy s vysokozdvižným vozíkem, manipulačními prostředky, nákladní rampou, ESD zónou a bezprašným pracovištěm.Provozovna rovněž disponuje kancelářským zázemím s potřebnou technikou pro zajištění logistiky a komunikace se zákazníky.

Samostatná hala - disponuje 400 m
2 výrobní a skladové plochy s vysokozdvižným vozíkem, manipulačními prostředky a kancelářskou buňkou s potřebnou technikou pro zajištění logistiky a komunikace se zákazníky.

Nově upravené prostory fy. Sortteam v Hořovicích. Kromě standardního vybavení je zde zřízena ESD zóna,
což umožňuje třídit díly citlivé na elektrostatický výboj.

Stacks Image 27
Stacks Image 30
Stacks Image 33
Stacks Image 36
Stacks Image 12